جهت انتخاب واحد مي توانيد در روزهاي اعلام شده از ساعت 8 الي 24 به سایت مراجعه نماييد .

قابل ذكر است كه در صورت عدم انتخاب واحد در تاريخ هاي تعيين شده تنها در روز متآخرين قادر به اخذ واحد خواهيد بود .

 

ايام هفته

تاريخ

توضيحات

دوشنبه

30/10/92

دانشجويان ترم 4 و بالاتر

سه شنبه

01/11/92

دانشجويان ترم 3

چهار شنبه

02/11/92

دانشجويان ترم 2

شنبه

05/11/92

متآخرين و مهمانان

 

شروع ترم و كلاس ها : 12/11/92