تقويم آموزشي نيمسال اول 94-93

 

دانشجويان عزيز توجه نمائيد:

جهت انتخاب واحد مي توانيد در روزهاي اعلام شده از ساعت 8 الي 24 به سايت وليعصر(عج) مراجعه كنيد.

* قابل ذكر است كه در صورت عدم مراجعه در تاريخ هاي تعيين شده تنها در روز متأخرين قادر به انتخاب واحد خواهيد بود

 

انتخاب واحد

شنبه

15/06/93

دانشجویان ترم 4 و بالاتر

یکشنبه

16/06/93

دانشجویان ترم 3

دوشنبه

17/06/93

دانشجویان ترم 2

سه شنبه

18/06/93

متأخرین و مهمانان

 

شروع ترم: شنبه 22/06/93

حذف و اضافه

دوشنبه

31/06/93

دانشجویان ترم 4 و بالاتر

سه شنبه

01/07/93

دانشجویان ترم 3

چهارشنبه

02/07/93

دانشجویان ترم 2

 

تمدید اعتبار کارت دانشجویی (ترم 2 و بالاتر)

شنبه

12/07/93   لغایت    چهارشنبه 23/07/93

جهت تمدید اعتبار کارت دانشجویی، همراه داشتن پرینت انتخاب واحد (تأیید دانشجو و امضا مدیر گروه) الزامی می باشد.

 

حذف اضطراری(فقط یک درس تئوری با حفظ حداقل واحد درسی

تاریخ دریافت فرم حذف اضطراری از آموزش

شنبه 1/9/93 لغایت چهارشنبه 5/9/93

تاریخ تحویل فرم حذف اضطراری به آموزش (پس از تایید استاد درس مربوطه و مدیر گروه)

8/9/93 و 9/9/93

 

پایان ترم: 10/10/93

شروع امتحانات پایان ترم: 13/10/93